IGFPublikacja

Microphysical properties of stratocumulus clouds

Pawlowska, H., J.L. Brenguier and F. Brunet

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Atmos. Res.

Vol. 55, Issue 1, 2000, 15-33, 10.1016/S0169-8095(00)00054-5

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij