IGFPublikacja

An observational study of drizzle formation in stratocumulus clouds for general circulation model (GCM) parameterization

Pawlowska, H., and J.L. Brenguier

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

J. Geophys. Res.-Atmos

Vol. 108, Issue D15, 2003, 8630, 10.1029/2002JD002679

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij