IGFPraca licencjacka

Analiza wyników lotnicznych pomiarów widma rozmiarów kropel w chmurach

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Szumski

Hanna Pawłowska

Wydział Fizyki

2012

Mikrofizykę chmur typu cumulus znajdujących się w strefie pasatowej ponad oceanami opisano za pomocą wartości średnich koncentracji kropel, promienia i odchylenia standardowego promienia kropel. Opis wykonano w odniesieniu do zmian mikrofizyki z wysokością i rozcieńczeniem chmury. Analizę wykonano na podstawie pomiarów lotniczych wykonanych w trakcie kampanii badawczej RICO. Wyniki porównano z podobną analizą przeprowadzoną dla chmur typu stratocumulus.


Cofnij