IGFGrupa badawcza

Komety lodowe

Zakład Fizyki Atmosfery

Lider grupy badawczej:


Prowadzimy badania ewolucji komet, Marsa i innych ciał kosmicznych na których występuje lód, nie koniecznie wodny.

Ponadto zajmujemy się symulacjami komputerowymi, bezpośrednimi badaniami kosmicznymi, oraz pomiarami laboratoryjnymi.

W laboratorium badamy własności różnych rodzajów lodu występujących w jądrach komet.

Projekt badawczy