IGFGrupa badawcza

Materiały funkcjonalne

Zakład Optyki Informacyjnej

Lider grupy badawczej:


Progres jaki dokonał się w rozwoju optyki w ostatnich latach można uznać za prawdziwą rewolucję. Stało się to za sprawą rozwoju technologicznego, który umożliwił studiowanie coraz bardziej subtelnych zjawisk optycznych, a wyniki eksperymentów nierzadko wymuszają weryfikowanie naszej dotychczasowej wiedzy.

Prace badawcze prowadzone w naszej grupie wpisują się w ten nurt i wiążą się z ideą nanostrukturyzowanych optycznych materiałów funkcjonalnych. Jest to klasa materiałów, których unikalne własności optyczne wynikają z procesu nanostrukturyzacji i wykraczają poza własności materiałowe użytych komponentów. Czerpiemy garściami z takich obszarów wiedzy jak nanofotonika, plazmonika czy metamateriały. Zajmujemy się zarówno komputerowym modelowaniem, wytwarzaniem jak i charakteryzacją nanostruktur. Współpracujemy z zagranicznymi uczelniami m.in. z King’s College London, Wigner Research Centre for Physics (Węgierska Akademia Nauk) oraz Sapienza Università di Roma.

Nasze aktualne badania dotyczą:

  • projektowania własności dyspersyjnych i nieliniowych elementów optycznych nowej generacji
  • ultraszybkiej modulacji światła
  • generowania gorących elektronów do zastosowań związanych z energiami odnawialnymi
  • rozwoju metamateriałów o strukturze 2-poziomowej.
  • włókien światłowodowych zintegrowanych z metamateriałami

 

Projekt badawczy

dr Tomasz Stefaniuk

Współpracownicy

Alexander Korneluk

Dominika Niewczas

Katarzyna Brańko

Paweł Kwaśny

Aleksanda Oszmian

Karol Zalewski

mgr Arkadiusz Ciesielski