IGFmgr Alexander Korneluk


 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.17
+48 22 55 32 017
Alexander.Korneluk@fuw.edu.pl

Projekt badawczy