IGFGrupa badawcza


Mikrooptyka

Lider grupy badawczej: dr hab. Rafał Kasztelanic

Zakład Optyki Informacyjnej


Głównym zainteresowaniem grupy badawczej mikrooptyki jest modelowanie, charakteryzacja i praktyczne wykorzystanie elementów optycznych w skali mikro takich jak: soczewki gradientowe (GRIN), strukturyzowane elementy optyczne oraz macierze takich elementów. Badania prowadzone są zarówno w świetle widzialnym jak i w bliskiej podczerwieni.

...


Współpracownicy

jeden, dwa