IGFGrupa badawcza


Aerozol atmosferyczny

Liderzy grupy badawczej: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. Iwona S. Stachlewska

Zakład Fizyki Atmosfery


W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne. Rozwijamy techniki pomiarowe oraz metody przetwarzania danych w wykorzystując nowoczesne techniki lidarowe oraz sondowanie dolnej troposfery przy użyciu dronów i balonów na uwięzi. Prowadzimy badania eksperymentalne w Warszawie w ramach Laboratorium Transferu Radiacyjnego (RT-Lab) i Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab), na terenie Polski w ramach pomiarów regularnych sieci badawczej Poland-AOD i poza granicami kraju w ramach sieci AERONET, EARLINET oraz w ramach międzynarodowej współpracy w rejonie Arktyki, Europy i USA.

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo i organizacyjny

Eksperyment

dr Olga Zawadzka
mgr Łucja Janicka
mgr Dominika Szczepanik
mgr Dongxiang Wang

Współpracownicy

Karolina Borek, Alexandros Louridas, Eleni Tetoni, Patryk Poczta

mgr Justyna Lisok
Michał Chiliński
mgr Dorota Gutowska