IGFGrupa badawcza


Aerozol atmosferyczny

Liderzy grupy badawczej: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. Iwona S. Stachlewska

Zakład Fizyki Atmosfery


W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne. Rozwijamy techniki pomiarowe oraz metody przetwarzania danych w wykorzystując nowoczesne techniki lidarowe oraz sondowanie dolnej troposfery przy użyciu dronów i balonów na uwięzi. Prowadzimy badania eksperymentalne w Warszawie w ramach Laboratorium Transferu Radiacyjnego (RT-Lab) i Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab), na terenie Polski w ramach pomiarów regularnych sieci badawczej Poland-AOD i poza granicami kraju w ramach sieci AERONET, EARLINET oraz w ramach międzynarodowej współpracy w rejonie Arktyki, Europy i USA.

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo i organizacyjny

Eksperyment

dr Olga Zawadzka-Mańko
mgr Łucja Janicka
mgr Dominika Szczepanik
mgr Dongxiang Wang

Współpracownicy

Karolina Borek, Alexandros Louridas, Eleni Tetoni, Patryk Poczta

mgr Justyna Lisok
Michał Chiliński
mgr Dorota Gutowska