IGFGrupa badawcza


Aerozol atmosferyczny

Liderzy grupy badawczej: dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. Iwona S. Stachlewska

Zakład Fizyki Atmosfery


W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne. Rozwijamy techniki pomiarowe oraz metody przetwarzania danych w wykorzystując nowoczesne techniki lidarowe oraz sondowanie dolnej troposfery przy użyciu dronów i balonów na uwięzi. Prowadzimy badania eksperymentalne w Warszawie w ramach Laboratorium Transferu Radiacyjnego (RT-Lab) Krzysztofa Markowicza i Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab) Iwony Stachlewskiej, na terenie Polski w ramach pomiarów regularnych sieci badawczej Poland-AOD i poza granicami kraju w ramach sieci AERONET, EARLINET oraz w ramach międzynarodowej współpracy w rejonie Arktyki, Europy i USA.

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

dr Pablo Ortiz Amezcua
dr inż. Wojciech Kumala
mgr Fatima Mirza Montoro
mgr Katarzyna Nurowska
mgr inż. Grzegorz Florczyk

Współpracownicy

Współpracownicy nie afiliowani przy IGF / Collaborators not affiliated with IGF.

Current or past collaboration in the framework of RT-Lab lead by Krzysztof Markowicz: Juliusz Braun, Michał Chiliński, Dominika Czyżewska, Grzegorz Florczyk, Kamila Harenda, Aleksandra Kardaś, Justyna Lisok, Aneta Maciszewska, Maciej Miernecki, Michał Posyniak

Current or past collaboration in the framework of RS-Lab lead by Iwona Stachlewska: Karolina Borek, Montserrat Costa-Surós, Rafał Fortuna, Anna Górska, Kamila Harenda, Łucja Janicka, Kinga Kulesza, Aleksandra Lewczuk, Alexandros Louridas, Szymon Migacz, Fatima Mirza-Montoro, Katarzyna Misiura, Patryk Poczta, Konstantina Nakoudi, Anca Nemuc, Pablo Ortiz-Amezca, Michał Piądłowski, Matthis Resch, Mateusz Samson, Paulina Sokół, Horatiu Stefanie, Paweł Swaczyna, Dominika Szczepanik, Artur Szkop, Eleni Tetoni, Emaka Ugboma, Dongxiang Wang, Anna Zielińska-Szkop, Olga Zawadzka-Mańko

dr Olga Zawadzka-Mańko
dr Dongxiang Wang
mgr Łucja Janicka
mgr Justyna Lisok
Michał Chiliński
mgr Dominika Szczepanik
mgr Dorota Gutowska