IGFGrupa badawcza

Aerozol atmosferyczny

Zakład Fizyki Atmosfery


W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne. Rozwijamy techniki pomiarowe oraz metody przetwarzania danych w wykorzystując nowoczesne techniki lidarowe oraz sondowanie dolnej troposfery przy użyciu dronów i balonów na uwięzi. Prowadzimy badania eksperymentalne w Warszawie w ramach Laboratorium Transferu Radiacyjnego (RT-Lab) kierowanego przez Krzysztofa Markowicza i Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab) pod kierunkiem Iwony Stachlewskiej. Ponadto na terenie Polski w ramach pomiarów regularnych sieci badawczej Poland-AOD i poza granicami kraju w ramach sieci AERONET, EARLINET, CLOUDNET, oraz w ramach międzynarodowej współpracy w rejonie Arktyki, Europy i USA.

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

Usługa badawczo-rozwojowa

Kurs / Szkolenie

prof. dr hab. Krzysztof Markowicz
dr hab. Iwona S. Stachlewska
dr inż. Wojciech Kumala
mgr Emeka Ugboma
mgr Maciej Karasewicz
mgr Afwan Hafiz
dr Dongxiang Wang
dr Christiana Olusegun

Współpracownicy

Współpracownicy nie afiliowani przy IGF / Collaborators not affiliated with IGF.

Current or past collaboration in the framework of RT-Lab lead by Krzysztof Markowicz: Juliusz Braun, Michał Chiliński, Dominika Czyżewska, Grzegorz Florczyk, Kamila Harenda, Aleksandra Kardaś, Justyna Lisok, Aneta Maciszewska, Maciej Miernecki, Michał Posyniak, Katarzyna Nurowska, Dorota Gutowska

Current or past collaboration in the framework of RS-Lab lead by Iwona Stachlewska: Karolina Borek, Montserrat Costa-Surós, Rafał Fortuna, Anna Górska, Afwan Hafiz, Kamila Harenda, Łucja Janicka, Maciej Karasewicz, Kinga Kulesza, Aleksandra Lewczuk, Alexandros Louridas, Szymon Migacz, Fatima Mirza-Montoro, Katarzyna Misiura, Patryk Poczta, Konstantina Nakoudi, Anca Nemuc, Christiana Olusegun, Pablo Ortiz-Amezca, Michał Piądłowski, Matthis Resch, Zuzanna Rykowska, Mateusz Samson, Paulina Sokół, Horatiu Stefanie, Paweł Swaczyna, Dominika Szczepanik, Artur Szkop, Eleni Tetoni, Artur Tomczak, Emaka Ugboma, Dongxiang Wang, Anna Zielińska-Szkop, Olga Zawadzka-Mańko

dr Olga Zawadzka-Mańko
dr Dominika Szczepanik
dr Łucja Janicka
dr Pablo Ortiz Amezcua
mgr inż. Grzegorz Florczyk
mgr Katarzyna Nurowska
mgr Justyna Lisok
Michał Chiliński
mgr Dorota Gutowska
mgr Fatima Mirza Montoro