IGFProjekt

Wymuszanie Radiacyjne nad Polską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Eksperyment

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 11 października 2010 - 11 października 2010

dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu


Cofnij