IGFProjekt

Experyment polowy - Wymuszanie Radiacyjne nad Polską (WRnP)

Typ projektu: Eksperyment
Okres realizacji: 1 października 2010 - 31 października 2010

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik zadania

-

Cofnij