IGFPublikacja

Inluence of Relative Humidity on Aerosol Radiative Forcing

Markowicz, K.M., P. J. Flatau, P. K. Quinn, C. M. Carrico, M. K. Flatau, A. M. Vogelmann, M. Liu

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Journal Geophysical Research

106(D23), 2003, 8662-8673.

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij