IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie (2019)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
1 czerwca 2019 - 1 września 2019
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania
dr Dongxiang Wang Uczestnik

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS (European Space Agency) na stacji PolWET w Rzecinie (UPP) było przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdalnych obserwacji (Raman lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorologicznych, co pozwoliło na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozoli w atmosferze.

Kampania pomiarowa była prowadzona od czerwca do sierpnia 2019r. Kierownikiem projektu była Iwona Stachlewska, kierownikiem zadania Patryk Poczta a uczestnikiem Dongxiang Wang.


Cofnij