IGFProjekt

Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie (2019)

Typ projektu: Eksperyment
Okres realizacji: 1 czerwca 2019 - 1 września 2019

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Space Agency (ESA-ESTEC)
.
- -
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr Dongxiang Wang Uczestnik
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS (European Space Agency) na stacji PolWET w Rzecinie (UPP) było przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdalnych obserwacji (Raman lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorologicznych, co pozwoliło na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozoli w atmosferze.

Kampania pomiarowa była prowadzona od czerwca do sierpnia 2019r. Kierownikiem projektu była Iwona Stachlewska, kierownikiem zadania Patryk Poczta a uczestnikiem Dongxiang Wang.


Cofnij