IGFProject

Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie (2019)

European Space Agency (ESA-ESTEC), .


Project type: Field Experiment

Project realisation: June 1, 2019 - Sept. 1, 2019

dr hab. Iwona S. Stachlewska Project leader
dr Dongxiang Wang Participant
mgr Dominika Szczepanik Participant
mgr Łucja Janicka Participant
mgr Patryk Poczta Task leader

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS (European Space Agency) na stacji PolWET w Rzecinie (UPP) było przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdalnych obserwacji (Raman lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorologicznych, co pozwoliło na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozoli w atmosferze.

Kampania pomiarowa była prowadzona od czerwca do sierpnia 2019r.


Back