IGFProjekt

Wsparcie techniczne dla Polskiego Radarowego i Lidarowego Mobilnego Systemu Obserwacyjnego POLIMOS

European Space Agency (ESA-ESTEC), .


Typ projektu: Projekt badawczo-rozwojowy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 10 kwietnia 2017 - 30 września 2022

dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania
dr Olga Zawadzka-Mańko Kierownik zadania
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik zadania
mgr Dominika Szczepanik Wykonawca
dr Dongxiang Wang Wykonawca
mgr Łucja Janicka Wykonawca
mgr Fatima Mirza Montoro Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Współwykonawca
dr Pablo Ortiz Amezcua Współwykonawca
mgr Emeka Ugboma Współwykonawca
Michał Chiliński Współwykonawca

Działanie "Wsparcie techniczne dla Polskiego Radarowego i Lidarowego Mobilnego Systemu Obserwacyjnego POLIMOS" finansowane przez ESA-ESTEC, koordynowane przez Uniwersytet Warszawski, podejmuje trudny interdyscyplinarny temat oceny wpływu optycznych właściwości atmosferycznych na funkcjonowanie ekosystemów lądowych. Pomiary wykonywane są zarówno na mokradłach na stacji badawczej PULS PolWET w okolicach Rzecina, jak również w kilku innych lokalizacjach w Polsce. Na stacji tej wykonano dwie długo-terminowe kampanie polowe. Mobilność lidara EMORAL pozwala na prowadzenie również krótkich 2-4 tygodniowych kampanii, m.in. na stacjach RS-Lab i RT-Lab w Warszawie, stacji SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu. Charakterystyka składu atmosfery jest badana poprzez wykorzystanie połączenia oprzyrządowania zdalnego oraz in-situ opartego na platformach naziemnych, powietrznych i satelitarnych.

Kluczowymi instrumentami są ESA Mobile Raman Lidar EMORAL, radar dopplerowski LATMOS BASTA 95GHz, wieża pomiarowa Eddy Covariance o wysokości 4,5 m, fotometry CIMEL i MicroTops, stanowiska w komorach statycznych do pomiarów strumieni CO2, CH4 i H2O. Dopełnieniem są tu rozległe badania meteorologiczne przy pomocy czujników monitorujących promieniowanie, temperaturę, wilgotność względną, opady, oraz wykorzystanie poletek manipulacji klimatem WETMAN, a także profilowanie aerozoli dronów/balonów in-situ w warstwie granicznej atmosfery. Studium wykonalności dotyczące walidacji wybranych misji ESA ocenianych na podstawie zgromadzonych zasobów danych (np. ADM-Aeolus, EarthCARE, Sentinels) zwieńczy działanie.

Kierownikiem projektu jest Iwona Stachlewska a kierownikami zadań Patryk Poczta, Olga Zawadzka-Mańko i Krzysztof Markowicz. Wykonawcami i współwykonawcami projektu są Dominika Szczepanik, Dongxiang Wang, Łucja Janicka, Fatima Mirza Montoro, Wojciech Kumala, Pablo Ortiz Amezcua, Emeka Ugboma i Michał Chiliński.


Cofnij