IGFUsługa badawczo-rozwojowa

Wsparcie techniczne dla Polskiego Radarowego i Lidarowego Mobilnego Systemu Obserwacyjnego (POLIMOS)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
10 kwietnia 2017 - 29 marca 2024
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
mgr Afwan Hafiz Główny wykonawca
dr Łucja Janicka Główny wykonawca
dr Dongxiang Wang Główny wykonawca
prof. dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik zadania
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania
dr Olga Zawadzka-Mańko Kierownik zadania
Michał Chiliński Współwykonawca
mgr Maciej Karasewicz Współwykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Współwykonawca
mgr Fatima Mirza Montoro Współwykonawca
dr Pablo Ortiz Amezcua Współwykonawca
Zuzanna Rykowska Współwykonawca
dr Dominika Szczepanik Wykonawca
mgr Emeka Ugboma Współwykonawca

Działanie "Wsparcie techniczne dla Polskiego Radarowego i Lidarowego Mobilnego Systemu Obserwacyjnego POLIMOS" finansowane przez ESA-ESTEC, koordynowane przez Uniwersytet Warszawski, podejmuje trudny interdyscyplinarny temat oceny wpływu optycznych właściwości atmosferycznych na funkcjonowanie ekosystemów lądowych. Pomiary wykonywane są zarówno na mokradłach na stacji badawczej PULS PolWET w okolicach Rzecina, jak również w kilku innych lokalizacjach w Polsce. Na stacji tej wykonano dwie długo-terminowe kampanie polowe. Mobilność lidara EMORAL pozwala na prowadzenie również krótkich 2-4 tygodniowych kampanii, m.in. na stacjach RS-Lab w Warszawie, UWR we Wrocławiu, UPP w Rzecinie, IPIŚ-PAN w Zabrzu, AGH w Krakowie, czy w kolokacji z latajacym lanoratorium UŚwK. Charakterystyka składu atmosfery jest badana poprzez wykorzystanie połączenia oprzyrządowania zdalnego oraz in-situ opartego na platformach naziemnych, powietrznych i satelitarnych.

Kluczowymi instrumentami są ESA Mobile Raman Lidar EMORAL, radar dopplerowski LATMOS BASTA 95GHz, wieża pomiarowa Eddy Covariance o wysokości 4,5 m, fotometry CIMEL i MicroTops, stanowiska w komorach statycznych do pomiarów strumieni CO2, CH4 i H2O. Dopełnieniem są tu rozległe badania meteorologiczne przy pomocy czujników monitorujących promieniowanie, temperaturę, wilgotność względną, opady, oraz wykorzystanie poletek manipulacji klimatem WETMAN, a także profilowanie aerozoli dronów/balonów in-situ w warstwie granicznej atmosfery. Studium wykonalności dotyczące walidacji wybranych misji ESA ocenianych na podstawie zgromadzonych zasobów danych (np. ADM-Aeolus, EarthCARE, Sentinels) zwieńczy działanie.

Kierownikiem projektu jest Iwona Stachlewska a kierownikami zadań fazy I: Patryk Poczta (PULS), Bogdan Chojnicki (PULS) Olga Zawadzka-Mańko i Krzysztof Markowicz. Wykonawcami i współwykonawcami projektu (faza I) byli Dongxiang Wang, Łucja Janicka, Wojciech Kumala, Pablo Ortiz Amezcua, Emeka Ugboma, Alexandrois Louridas, Kamila Harenda (PULS) i Michał Chiliński. W fazie II projektu kierownikami zadań sa Iwona Stachlewska i Patryk Poczta, a wykonawcami są Dominika Szczepanik, Łucja Janicka, Emeka Ugboma Afwan Hafiz, Maciej Karasewicz, Zuzanna Rykowska i Rafał Fortuna.

 


Cofnij