IGFmgr Dominika Szczepanik

Dominika Szczepanik  
PhD student
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.38
+48 22 55 32 038
dominika.szczepanik@igf.fuw.edu.pl

Education

 • 2016 - Obrona pracy magisterskiej. 
  Tytuł pracy: "Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi." 
  Uniwersytet Warszawski, Wydziału Fizyki, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Krzysztof Markowicz.
 • 2014 - Obrona pracy licencjackiej. 
  Tytuł pracy: "Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland-AOD." 
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Krzysztof Markowicz.

Participation in conferences, conventions, schools, courses

 • 13-17.XI.2017 -  ACTRIS-2 3rd WP2 (Profiling of aerosols and clouds) Workshop, Delft: 
  • współautorstwo wystąpienia ustnego: "Properties of different origin biomass-burning aerosols over Warsaw, Poland." Iwona S. Stachlewska et al.
  • współautorstwo plakatu:  "Aerosol properties during heat-wave over Warsaw, Poland." K.Harenda, P.Poczta, M.Samson, K.Borek, L.Janicka, D.Szczepanik, E.Tetoni, D.Wang,  B.H.Chojnicki, K.Markowicz, O.Zawadzka & I.S.Stachlewska
 • 5-8.VII.2017 - Szkoła Letnia - "Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu i w monitoringu jakości powietrza".
 • 3-4.VII.2017 - III Konferencja PolandAOD - "Rola aerozolu w procesach klimatycznych: 
  • wystąpienie konferencyjne: "Relacje pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ i technikami zdalnymi na stacji tła.",  D. Szczepanik i K. Markowicz.
 • 7-11.XII.2016 -  ACTRIS-2 2nd WP2 (Profiling of aerosols and clouds) Workshop, Barcelona: 
  • współautorstwo plakatu: "Biomass burning particles detected by Raman lidar over Warsaw on 10th August 2015", I.S. Stachlewska, D. Szczepanik, L. Janicka, H. Baars, R. Engelmann
  • współautorstwo wystąpienia ustnego: "Intensive and extensive properties of aerosol particles detected over Warsaw on the basis of long term Raman lidar observations." Iwona S. Stachlewska et al.
 • 7-9.X.2015 - II Konferencja PolandAOD - "Rola aerozoli w systemie klimatycznym", Sopot: 
  • współautorstwo wystąpienia konferencyjnego: "Software for retrieval of aerosol particle size distribution from multiwavelength lidar signals", S. Sitarek, T. Stacewicz, M. Posyniak, i D. Szczepanik.

 

 

Apprenticeships

 • VII.2012 - Wakacyjne praktyki zawodowe  w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym - Badanie indeksu UV
 • VII.2014 - Wakacyjne praktyki zawodowe w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym - Pomiary lidarowe

Employment

 • od 01.10.2018 doktorantka w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW
 • 2.XI.2016 - 31.07.2018 -  Pracownik inżynieryjno-techniczny - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW.

 

Classes

W ramach praktyk dydaktycznych pod opieką naukową dr I. Stachlewskiej:

- przeprowadziłam kurs analizy danych lidarowych w wymiarze 40 h oraz

 -prowadzę ćwiczenie na pracowni geofizycznej I/II pod tytułem: "Wyznaczanie własności optycznych atmosfery podczas epizodów pylenia alergennego Warszawie"

Research & Development Project