IGF 
mgr Dominika Szczepanik
PhD student, engineering and technical specialist
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.38
+48 22 55 32 038
dominika.szczepanik@fuw.edu.pl

Education

 • 2016 - Obrona pracy magisterskiej. 
  Tytuł pracy: "Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi." 
  Uniwersytet Warszawski, Wydziału Fizyki, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Krzysztof Markowicz.
 • 2014 - Obrona pracy licencjackiej. 
  Tytuł pracy: "Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland-AOD." 
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Krzysztof Markowicz.

Employment

 • 15.IV.2021-14.XI.2023 - Specjalista inżynieryjno-techniczny -  Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
 • 01.VI.2021-31.X.2021 - Specjalista badawczo-techniczny (CAMS-21b) - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW.
 • od 01.X.2018 doktorantka w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW (promotor: I. S. Stachlewska)
 • 2.XI.2016 - 31.VII.2018 -  Pracownik inżynieryjno-techniczny - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW.

 

Participation in conferences, conventions, schools, courses


 • 16-18.XII.2021 - European Lidar Conference 2021 Granada (hybrydowo)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "First ever observations of mineral dust in wintertime over Warsaw, Poland." Szczepanik, D. M., Ortiz-Amezcua, P., Janicka, Ł., Kumala, W., Heese, B., Althausen, D., D'Amico, G., Stachlewska, I. S.
 • 03-04.XII.2020 –IV zdalna konferencja Poland AOD

  • wystąpienie konferencyjne: "Unique observations of extraordinarily clean saharan dust over Warsaw, Poland".  Szczepanik, D., Tetoni E., Althausen D., Kumala W., Stachlewska I.S.  
 • 18-20.XI.2020 – European Lidar Conference 2020 Granada (online)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Unique observations of extraordinarily clean saharan dust over Warsaw, Poland at 29-30.06.2019".  Szczepanik, D., Tetoni E., Althausen D., Kumala W., Stachlewska I.S.  
 • 26-28.X. 2020 - 28th ACTRIS Week
 • 06-08.VII. 2020 - Aerosol Remote Sensing (ARS-ARES) Workshop
 • 30.VI-01.VII. 2020 - Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (online)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Unikatowe obserwacje wyjątkowo czystego pyłu saharyjskiego nad Warszawą w dniach 29-30.06.2019".  Szczepanik, D., Tetoni E., Altchausen D., Kumala W., Stachlewska I.S. - plakat został wyróżniony wśród plakatów prezentowanych w dziedzinie astronomia i nauki fizyczne.  
 • 22-24.IV. 2020 - POLIMOS Progress Meeting (online)
  • współautorstwo i prezentacja wystąpienia ustnego: "Modification of mineral dust properties observed over Rzecin and Warsaw, Poland - preliminary results". Szczepanik et al. 
 • 13-15.XI.2019 - 9th Interm ACTRIS Council meeting 
  • współorganizowanie spotkania
 • 04-06.XII.2018 - SCC Winter School, Potenza, Włochy:
  • szkolenie z zakresu używania automatycznego interfejsu do analizy danych lidarowych - Single Calculus Chain.
 • 13-17.XI.2017 -  ACTRIS-2 3rd WP2 (Profiling of aerosols and clouds) Workshop, Delft: 
  • współautorstwo wystąpienia ustnego: "Properties of different origin biomass-burning aerosols over Warsaw, Poland." Iwona S. Stachlewska et al.
  • współautorstwo plakatu:  "Aerosol properties during heat-wave over Warsaw, Poland." K.Harenda, P.Poczta, M.Samson, K.Borek, L.Janicka, D.Szczepanik, E.Tetoni, D.Wang,  B.H.Chojnicki, K.Markowicz, O.Zawadzka & I.S.Stachlewska
 • 5-8.VII.2017 - Szkoła Letnia - "Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu i w monitoringu jakości powietrza".
 • 3-4.VII.2017 - III Konferencja PolandAOD - "Rola aerozolu w procesach klimatycznych: 
  • wystąpienie konferencyjne: "Relacje pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ i technikami zdalnymi na stacji tła.",  D. Szczepanik i K. Markowicz.
 • 7-11.XII.2016 -  ACTRIS-2 2nd WP2 (Profiling of aerosols and clouds) Workshop, Barcelona: 
  • współautorstwo plakatu: "Biomass burning particles detected by Raman lidar over Warsaw on 10th August 2015", I.S. Stachlewska, D. Szczepanik, L. Janicka, H. Baars, R. Engelmann
  • współautorstwo wystąpienia ustnego: "Intensive and extensive properties of aerosol particles detected over Warsaw on the basis of long term Raman lidar observations." Iwona S. Stachlewska et al.
 • 7-9.X.2015 - II Konferencja PolandAOD - "Rola aerozoli w systemie klimatycznym", Sopot: 
  • współautorstwo wystąpienia konferencyjnego: "Software for retrieval of aerosol particle size distribution from multiwavelength lidar signals", S. Sitarek, T. Stacewicz, M. Posyniak, i D. Szczepanik.

 

 

Apprenticeships

 • VII.2014 - Wakacyjne praktyki zawodowe w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym - Pomiary lidarowe
 • VII.2012 - Wakacyjne praktyki zawodowe  w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym - Badanie indeksu UV

Scholarships

 • Rok akademicki 2020/2021 - Stypendium Rektora

Classes

W ramach praktyk dydaktycznych pod opieką naukową dr hab. I. Stachlewskiej:

- przeprowadziłam kurs analizy danych lidarowych w wymiarze 40 h oraz

 -prowadzę ćwiczenie na pracowni geofizycznej I/II pod tytułem: " Lidar measurements during long-range transported mineral dust episodes in Warsaw".

Ponadto:  

-prowadzę zajęcia laboratoryjne w ramach Pracowni Technik Pomiarowych.

 • Adam M., Nicolae D., Belegante L., Stachlewska I.S., Szczepanik D., Mylonaki M., Papanikolaou C.A., Siomos N., Voudouri K.A., Apituley A., Alados-Arboledas L., Bravo-Aranda J.A, Pietruczuk A., Chaikovski A., Sicard M., Muñoz-Porcar C., Mattis I., Papagiannopoulos N., Mona L., Baars H.,Wandinger U., Bortoli D., Grigorov I., Peshev Z. and Antonescu B., 2020: Biomass Burning Measurements in Earlinet, EPJ Web of Conferences, vol. 237 , 10.1051/epjconf/202023705005

Research project

Research & Development Project

Field Experiment

Research service