IGFProject

ACTRIS - Polska: Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych


Project type: Research & Development Project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Sept. 30, 2020 - Sept. 30, 2023

dr hab. Iwona S. Stachlewska Coordinator on the University of Warsaw
dr hab. Krzysztof Markowicz Task leader
dr Olga Zawadzka-Mańko Task leader
dr inż. Wojciech Kumala Task leader

POIR 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Lider projektu: Uniwersytet Wrocławski. 

Koordynator na UW: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski (lider), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dofinansowanie łączne: 11 616 598,24 PLN.

ACTRIS-PL IB powstał w celu dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery, zarówno pochodzących ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. ACTRIS-PL IB to odpowiedź na realnie istniejące zapotrzebowanie, gdyż procesy zachodzące w atmosferze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zagrożeń społecznych i środowiskowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: jakość powietrza, zdrowie społeczeństwa, zmiany klimatu i produktywność ekosystemów. Stanowią one jednocześnie wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć, wprowadzając zasady Europejskiego Zielonego Ładu.


Back