IGFdr inż. Wojciech Kumala

Wojciech Kumala  
specjalista naukowo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.54
+48 22 55 32 054
kumala@igf.fuw.edu.pl

Wykształcenie

 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki ciała stałego, Politechnika Wrocławska, Wydział Fizyki, 2000.
  Tytuł pracy: Stabilność i własności termodynamiczne układów nadprzewodzących ze zmodyfikowanym oddziaływaniem parującym.
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Gonczarek.
 • Magister inżynier, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana, specjalność: fizyka ciała stałego, 1995.
  Tytuł pracy: Oddziaływanie kwazicząstek w cieczach fermiego.
  Promotor: prof. dr. hab. Ryszard Gonczarek.

Zatrudnienie

Prace badawczo-naukowe

 • Technika pomiarowa, badanie turbulencji i mikrofizyki chmur

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy