IGF


Wojciech Kumala
 
dr inż. Wojciech Kumala
specjalista naukowo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.54
+48 22 55 32 054
kumala@igf.fuw.edu.pl

Wykształcenie

 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki ciała stałego, Politechnika Wrocławska, Wydział Fizyki, 2000.
  Tytuł pracy: Stabilność i własności termodynamiczne układów nadprzewodzących ze zmodyfikowanym oddziaływaniem parującym.
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Gonczarek.
 • Magister inżynier, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana, specjalność: fizyka ciała stałego, 1995.
  Tytuł pracy: Oddziaływanie kwazicząstek w cieczach fermiego.
  Promotor: prof. dr. hab. Ryszard Gonczarek.

Zatrudnienie

Prace naukowo-badawcze

 • Technika pomiarowa, badanie turbulencji i mikrofizyki chmur
 • Stevens B., Bony S., Farrell D., ..., Grosz R., ..., Kumala W., ..., Malinowski S., ..., Nowak J.L., ..., Ziemen F., Zinner T., and Zöger M., 2021, EUREC4A, Earth System Science Data, vol. 13(8), 4067-4119, 10.5194/essd-13-4067-2021

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment

Usługa badawczo-rozwojowa