IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS-RAMOS (2019)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
1 lipca 2019 - 1 sierpnia 2019

Kampania Pomiarowa POLIMOS-RAMOS (Europejska Agencja Kosmiczna) przeprowadzona była na stacji RS-Lab w Warszawie, UPP w Poznaniu i PolWET w Rzecinie w lipcu 2019r.

Kierownikiem projektu była Iwona Stachlewska a uczestnikami Dongxiang Wang, Dominika Szczepanik, Łucja Janicka, Wojciech Kumala i Patryk Poczta.


Cofnij