IGF


Łucja Janicka
 
dr Łucja Janicka
specjalista inżynieryjno-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.49
+48 22 55 32 049
lucja.janicka@igf.fuw.edu.pl
  • obserwacja aerozoli atmosferycznych i chmur z wykorzystaniem wielokanałowego lidaru
  • odzyskiwanie i analiza własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu  
  • dalekodystansowy transport aerozoli atmosferycznych

Wykształcenie

  • 2015 - 2019: Studia doktoranckie - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

       promotor: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.

  • 2015:  Magisterium z Fizyki - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Tytuł pracy: Lidarowe sondowanie napływu aerozoli z pożarów kanadyjskich nad Polskę - analiza przypadku 8 - 11 lipca 2013,                                        
promotor: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.

  • 2013:  Licencjat z Geografii - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zatrudnienie

  • 2019 - obecnie: Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny; Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

Usługa badawczo-rozwojowa