IGFmgr Łucja Janicka

Łucja Janicka
 
starszy referent inżynieryjno-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.38
+48 22 55 32 038
lucja.janicka@igf.fuw.edu.pl
  • obserwacja aerozoli atmosferycznych i chmur z wykorzystaniem wielokanałowego lidaru
  • odzyskiwanie i analiza własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu  
  • dalekodystansowy transport aerozoli atmosferycznych

Wykształcenie

  • 2015:  Magisterium z Fizyki, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Tytuł pracy: Lidarowe sondowanie napływu aerozoli z pożarów kanadyjskich nad Polskę - analiza przypadku 8 - 11 lipca 2013,                                        
promotor: dr Iwona Stachlewska

  • 2013:  Licencjat z Geografii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zatrudnienie

·     od 2015: doktorantka w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment

Usługa badawcza