IGFProjekt badawczy

Wzmocnienie zdolności monitorowania jakości powietrza w europejskich obszarach miejskich i przemysłowych (RI-URBANS)

Koordynator projektu na UW:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Commission, HORIZON 2020
Okres realizacji:
1 października 2021 - 30 września 2025
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz Współwykonawca
Franz-Moritz Hey Wykonawca
dr Łucja Janicka Współwykonawca
mgr Patryk Poczta Wykonawca
Zuzanna Rykowska Wykonawca
dr Dominika Szczepanik Współwykonawca
mgr Emeka Ugboma Wykonawca

Finansowany przez KE w ramach H2020 - Europejskiego Zielonego Ładu, koordynowany przez CSIC w Hiszpanii, projekt "Usługi w zakresie infrastruktur badawczych - Wzmocnienie zdolności monitorowania jakości powietrza w europejskich obszarach miejskich i przemysłowych" (RI-URBANS) służy opracowaniu narzędzi serwisowych (ST), które dostarczą nowatorskich informacji na temat czasowo-przestrzennej zmienności parametrów jakości powietrza, narażenia populacji i interakcji zdrowie - jakość powietrza. Umożliwi to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach i hotspotach przemysłowych. Projekt obejmuje zaawansowane, oparte na badaniach obserwacje jakości powietrza (AQ) w wybranych europejskich miastach pilotażowych. Łącząc sieci monitorowania jakości powietrza (AQMN) i zaawansowaną wiedzę naukową oraz innowacyjne technologie, opracowywane w Infrastruktury Badawczej, RI-URBANS przekazuje narzędzia i systemy informacyjne w ręce obywateli i społeczności, aby wspierać podejmowanie decyzji przez menedżerów AQ i organy regulacyjne. Zwiększy to zdolność AQMN do oceny, przewidywania i łagodzenia wpływu jakości powietrza AQ na zdrowie ludzi.


Cofnij