IGFProjekt

Actris, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure Implementation Proposal (ACTRIS IMP)

European Commission, HORIZON 2020


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2023

dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu


Cofnij