IGFProjekt

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych ATMO-ACCESS

European Commission, HORIZON 2020


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 1 kwietnia 2021 - 1 kwietnia 2025

dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator na UW
mgr Łucja Janicka Główny wykonawca
mgr Dominika Szczepanik Główny wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Współwykonawca
dr hab. Krzysztof Markowicz Współwykonawca
dr Olga Zawadzka-Mańko Współwykonawca

Finansowany przez KE w ramach H2020, koordynowany przez CNRS we Francji projekt zatytułowany "Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych" (ATMO-ACCESS) łączący siły infrastruktur badawczych (IB) głównie ACTRIS (w tym EUROCHAMP) i INGOS/ICOS oraz ekspertyzy innych IB (w tym IAGOS) ma zdefiniować sposoby zapewniania trwałego dostępu do istniejących i przyszłych infrastruktur w dziedzinie badań atmosferycznych. Projekt jest projektem pilotażowym, który zaproponuje najodpowiedniejsze sposoby, za pomocą których zapewnianie dostępu do platform IB może zostać przyznane w przyszłych programach UE w programie Horizon-Europe. ACCESS/Dostęp (fizyczny, zdalny, wirtualny) do rozproszonych IB oraz wykorzystanie TNA jako benchmarkingu są tu kluczowe. Punktem wyjścia w ATMO-ACCESS jest oczywiście praca poczyniona nad dostępem do IB w ramach ENVRI-PLUS i ACTRIS PPP. Nie jest to klasyczny projekt INFRAIA, ale pilotaż poświęcony przygotowaniu przyszłych zaproszeń do dostępu do infrastruktur badawczych.

UWAGA: W ramach ATMO-ACCESS oferujemy tzw. trans-national-access, w tym fizyczni i zdalny dostep do IB w trzech laboratoriach: RS-Lab, RT-Lab i FD-Lab.

Dostęp fizyczny (physical TNA access) koordynuje Łucja Janicka.

Dastep zdalny (remote TNA access) koordynuje Dominika Szczepanik.


Cofnij