IGFProjekt

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych ATMO-ACCESS

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 - 31 marca 2025

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Commission
HORIZON 2020
- -
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator na UW
mgr Łucja Janicka Główny wykonawca
mgr Dominika Szczepanik Główny wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Współwykonawca
dr hab. Krzysztof Markowicz Współwykonawca
dr Christiana Olusegun Wykonawca

Finansowany przez KE w ramach H2020, koordynowany przez CNRS we Francji projekt zatytułowany "Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych" (ATMO-ACCESS) łączący siły infrastruktur badawczych (IB) głównie ACTRIS (w tym EUROCHAMP) i INGOS/ICOS oraz ekspertyzy innych IB (w tym IAGOS) ma zdefiniować sposoby zapewniania trwałego dostępu do istniejących i przyszłych infrastruktur w dziedzinie badań atmosferycznych. Projekt jest projektem pilotażowym, który zaproponuje najodpowiedniejsze sposoby, za pomocą których zapewnianie dostępu do platform IB może zostać przyznane w przyszłych programach UE w programie Horizon-Europe. ACCESS/Dostęp (fizyczny, zdalny, wirtualny) do rozproszonych IB oraz wykorzystanie TNA jako benchmarkingu są tu kluczowe. Punktem wyjścia w ATMO-ACCESS jest oczywiście praca poczyniona nad dostępem do IB w ramach ENVRI-PLUS i ACTRIS PPP. Nie jest to klasyczny projekt INFRAIA, ale pilotaż poświęcony przygotowaniu przyszłych zaproszeń do dostępu do infrastruktur badawczych.

UWAGA: W ramach ATMO-ACCESS oferujemy tzw. trans-national-access, w tym fizyczni i zdalny dostep do IB w trzech laboratoriach: RS-Lab, RT-Lab i FD-Lab.

Dostęp fizyczny (physical TNA access) koordynuje Łucja Janicka.

Dastep zdalny (remote TNA access) koordynuje Dominika Szczepanik.


Cofnij