IGFProjekt badawczy

AEROPAN Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji:
1 sierpnia 2022 - 31 lipca 2026
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
mgr Emeka Ugboma Główny wykonawca
dr Łucja Janicka Kierownik zadania
dr Dominika Szczepanik Kierownik zadania
dr Camilla Borges Kassar Wykonawca
dr Rayonil Gomes Carneiro Wykonawca

Cel projektu AeroPan jest dwojaki. Po pierwsze, bardziej techniczne prace będą dotyczyły rozszerzenia zakresu pomiarowego spektrometru Pandora z obecnych gazów śladowych na możliwości teledetekcji aerozoli. Po drugie, poprzez połączenie zaadaptowanego spektrometru Pandora, z fotometrem słonecznym, lidarem i zestawem kamer, nowe spojrzenie i badania nad pionowym i poziomym rozkładem właściwości aerozolu, takich jak grubość optyczna aerozolu, wykładnik Angstroma czy albedo pojedynczego rozpraszania, pozyskane zostaną zarówno w środowisku alpejskim, jak i na Nizinie Mazowieckiej.
Pierwszym celem projektu jest nowatorskie wyznaczanie optycznych i mikrofizycznych właściwości aerozolu za pomocą spektrometru Pandora, z wykorzystaniem pomiarów promieniowania nieba jako danych wejściowych dla ugruntowanych algorytmów operacyjnych w istniejącej fotometrycznej sieci aerozoli. Drugim celem jest odzyskiwanie informacji o wielkości i właściwości aerozolu w odniesieniu do warstwy granicznej atmosfery i wolnej troposfery.

Kampania Insbruck, UMO-2021/03/Y/ST10/00206


Cofnij