IGFUsługa badawcza

"ACTRIS-A pro CAMS" - Provision of ACTRIS Aerosol Observations - (Profiles) CAMS 21b phase I / phase II

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Okres realizacji:
1 stycznia 2021 - 30 września 2028
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr Dominika Szczepanik Główny wykonawca
dr Łucja Janicka Współwykonawca

Pilotażowa usługa NRT polegająca na dostarczaniu do CAMS profili właściwości optycznych aerozoli pochodzących z lidarów ACTRIS/EARLINET. Stworzenie tej usługi wymagało wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji przetwarzania, transferu i kontroli jakości danych w celu poprawy możliwości wyszukiwania danych w NRT. W szczególności zaprojektowano zoptymalizowane algorytmy do przesiewania chmur. Ponadto wdrożono dodatkowe procedury poprawiające jakość danych NRT poziomu 2 (dostarczanych po 6 miesiącach). Pilotażowe udostępnianie danych rozpoczęło się w październiku 2020 r. w ośrodku testowym w Potenza. W styczniu 2021 r. rozpoczęto udostępnianie danych dla grupy 9 stacji zlokalizowanych nad Europą, uznanych za reprezentatywne dla całej sieci ACTRIS/EARLINET. 

W ramach prac naszego RS-Lab dostarczane były w NRT lidarowe dane pomiarowe PollyXT w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021r. (faza pierwsza: 01/01/2021 - 31/12/2021).  W ramach wznowienia tego projektu dostarczanie danych w NRT ze stacji RS-Lab na potrzeby CAMS jest już długofalowe (faza druga: 01/10/2023 - 30/09/2028).


Cofnij