IGFUsługa badawcza

CAMS 21b ACTRIS-A pro CAMS Provision of ACTRIS Aerosol Observations - (Profiles)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Okres realizacji:
1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr Dominika Szczepanik Główny wykonawca
dr Łucja Janicka Współwykonawca

Pilotażowa usługa NRT polegająca na dostarczaniu do CAMS profili właściwości optycznych aerozoli pochodzących z lidarów ACTRIS/EARLINET. Stworzenie tej usługi wymagało wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji przetwarzania, transferu i kontroli jakości danych w celu poprawy możliwości wyszukiwania danych w NRT. W szczególności zaprojektowano zoptymalizowane algorytmy do przesiewania chmur. Ponadto wdrożono dodatkowe procedury poprawiające jakość danych NRT poziomu 2 (dostarczanych po 6 miesiącach). Pilotażowe udostępnianie danych rozpoczęło się w październiku 2020 r. w ośrodku testowym w Potenza. W styczniu 2021 r. rozpoczęto udostępnianie danych dla grupy 9 stacji zlokalizowanych nad Europą, uznanych za reprezentatywne dla całej sieci ACTRIS/EARLINET.


Cofnij