IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS - Zabrze SMOG 2022

Kierownik projektu:
dr Łucja Janicka
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
2 grudnia 2021 - 24 grudnia 2021
dr Łucja Janicka Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
mgr Patryk Poczta Uczestnik

Zespół badawczy RS-Lab pod kierownictwem Iwony Stachlewskiej z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 2-24 grudnia 2021 przebywa na kampanii pomiarowej w Zabrzu, mając za zadanie przeprowadzenie pomiarów smogu, w ramach jednej z kampanii POLIMOS, finansowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA-ESTEC).

W tym celu mobilny Lidar EMORAL został zainstalowany na stacji pomiarowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, kierowanej przez Krzysztofa Klejnowskiego z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  (ipis.pan.pl). 

Kampanię koordynuje z ramienia UW Łucja Janicka, a uczestniczą Iwona Stachlewska oraz wolontariusze Rafał Fortuna i Patryk Poczta. Prace Zespołu IPIŚ-PAN koordynowane są przez Krzysztofa Klejnowskiego, ze wsparciem Marianny Czaplickiej, Katarzyny Jaworek i Barbara Błaszczak.

Wstępne analizy pomiarów lidarowych pokazały znaczne różnice w strukturze pionowej smogu w Zabrzu, w stosunku do smogu mierzonego w okresie zimowym w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu.

Pomiary takie były wykonane lidarem EMORAL podczas Kampanii POLIMOS Kraków-SMOG 2018 i 2022, zrealizowanej we współpracy z Jarosławem Nęckim i Mirosławem Zimnochem z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (agh.edu.pl). Jak równiez podczas Kampanii POLIMOS Wrocław-SMOG 2022, zrealizowanej we współpracy z Anettą Drzeniecką-Osiadacz z Uniwersytetu Wrocławskiego (uni.wroc.pl).

Z kolei smog w Warszawie obserwowany jest lidarami PollyXT i NARLa podczas regularnych pomiarów na stacji RS-Lab IGF FUW, w ramach rozproszonej europejskiej Infrastruktury Badawczej ACTRIS (actris.net).


Cofnij