IGF


Patryk Poczta
 
mgr Patryk Poczta
informatyk
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
p.poczta@uw.edu.pl

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment

Usługa badawczo-rozwojowa