IGFmgr Patryk Poczta


 
wolontariusz
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
patryk.poczta@puls.edu.pl

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment