IGFProjekt

Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie (2018)

Typ projektu: Eksperyment
Okres realizacji: 1 kwietnia 2018 - 31 października 2018

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Space Agency (ESA-ESTEC)
.
- -
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr Dongxiang Wang Uczestnik
dr hab. Krzysztof Markowicz Uczestnik
Michał Chiliński Uczestnik
dr Pablo Ortiz Amezcua Uczestnik
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS (European Space Agency) na stacji PolWET w Rzecinie (UPP) było przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdalnych obserwacji (Raman lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorologicznych, co pozwoliło na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozoli w atmosferze.

Kampania pomiarowa była prowadzona od kwietnia do września 2018r. Kierownikiem projektu była Iwona Stachlewska, kierownikiem zadania Patryk Poczta a uczestnikami Dongxiang Wang, Krzysztof Markowicz, Michał Chiliński i Pablo Ortiz Amezcua.


Cofnij