IGFProjekt

Kampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie (2018)

European Space Agency (ESA-ESTEC), .


Typ projektu: Eksperyment

Realizacja projektu: 1 kwietnia 2018 - 31 października 2018

dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
mgr Łucja Janicka Uczestnik
dr Dongxiang Wang Uczestnik
dr hab. Krzysztof Markowicz Wykonawca
dr Olga Zawadzka-Mańko Wykonawca
Michał Chiliński Uczestnik
mgr Dominika Szczepanik Uczestnik
dr Pablo Ortiz Amezcua Uczestnik
mgr Patryk Poczta Kierownik zadania

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS (European Space Agency) na stacji PolWET w Rzecinie (UPP) było przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdalnych obserwacji (Raman lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorologicznych, co pozwoliło na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozoli w atmosferze.

Kampania pomiarowa była prowadzona od kwietnia do września 2018r.


Cofnij