IGFProjekt

Kampania Pomiarowa POLIMOS - Chwałki AGRODUST 2021

Typ projektu: Eksperyment
Okres realizacji: 10 kwietnia 2021 - 31 maja 2021

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Space Agency (ESA-ESTEC)
.
- -
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator na UW
mgr Patryk Poczta Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator na UW
mgr Fatima Mirza Montoro Wykonawca

Kierownikiem projektu był Patryk Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a koordynatorem Iwona Stachlewska z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonawcą zadania była Fatima Mirza Montoro.


Cofnij