IGFProjekt

Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 10 lutego 2010 - 11 lutego 2014

dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Marta Kopeć Wykonawca
prof. dr hab. Krzysztof Haman Wykonawca

Wsparcie projektu pt. "Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey"


Cofnij