IGFProjekt

Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 10 lutego 2010 - 11 lutego 2014

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Marta Kopeć Wykonawca
prof. dr hab. Krzysztof Haman Wykonawca

Wsparcie projektu pt. "Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey"


Cofnij