IGFProject

Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Feb. 10, 2010 - Feb. 11, 2014

dr inż. Wojciech Kumala Investigator
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
mgr Marta Kopeć Investigator
prof. dr hab. Krzysztof Haman Investigator

Wsparcie projektu pt. "Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey"


Back