IGFProjekt

Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 17 marca 2010 - 31 grudnia 2013

Michał Chiliński Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
dr Olga Zawadzka-Mańko Główny wykonawca
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Wykonawca

Celem projektu jest wykorzystanie współczesnych technik pomiarowych, metod analizy teoretycznej oraz symulacji komputerowych w celu rozwijania metod inwersyjnych do badania aerozoli atmosferycznych. Proponowany temat badań jest kontynuacją oraz rozszerzeniem studiów nad własnościami optycznymi aerozolu i jego oddziaływaniem na klimat Europy, realizowanych w ostatnich latach przez Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego (IGF UW). W ramach Projektu przeprowadzono badania nad połączeniem pomiarów teledetekcyjnych wykonywanych z powierzchni ziemi oraz z orbit satelitów geofizycznych. Głównym założeniem było wykorzystanie nowego detektora satelitarnego SEVIRI umieszczonego na orbicie geostacjonarnej w celu wyznaczania własności optycznych aerozoli atmosferycznych. Do tej pory tego typu pomiary prowadzony były głównie z niskich orbit polarnych co ograniczało rozdzielczość czasową pomiarów do około 24h. W przypadku detektorów SEVIRI umieszczonych na satelitach MSG2 i MSG3 okres ten wynosi jedynie 15 min.


Cofnij