IGFProjekt

Europejskie przedsięwzięcie badań lotniczych w zakresie nauk o ziemii i środowisku

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 1 stycznia 2009 - 30 września 2013

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca

Współwykonawcy:

<p>Paweł Klimczewski</p>

Wsparcie projektu pt. EUFAR-EUROPEAN FACILITY FOR AIRBORNE RESARCH IN ENVIRONMENTAL AND GEOSCIENCE


Cofnij