IGFProject

Europejskie przedsięwzięcie badań lotniczych w zakresie nauk o ziemii i środowisku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Jan. 1, 2009 - Sept. 30, 2013

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
dr inż. Wojciech Kumala Investigator

Co-contractors:

<p>Paweł Klimczewski</p>

Wsparcie projektu pt. EUFAR-EUROPEAN FACILITY FOR AIRBORNE RESARCH IN ENVIRONMENTAL AND GEOSCIENCE


Back