IGFProjekt

Mikrodynamika chmur

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 28 sierpnia 2013 - 27 sierpnia 2019

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
MAESTRO
- -
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Katarzyna Karpińska Wykonawca
dr Jakub Nowak Wykonawca
dr Yongfeng Ma Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
mgr Anna Górska Wykonawca
dr Jesper G. Pedersen Wykonawca

Słowa kluczowe:

fizyka chmur, turbulencja, wciaganie masy, mieszanie jednorodne i niejednorodne


Cofnij