IGFProject

Mikrodynamika chmur

Narodowe Centrum Nauki, MAESTRO


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: Aug. 28, 2013 - Aug. 27, 2019

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Project leader
mgr Katarzyna Karpińska Investigator
mgr Jakub Nowak Investigator
dr Yongfeng Ma Investigator
dr inż. Wojciech Kumala Investigator
mgr Anna Górska Investigator
dr Jesper G. Pedersen Investigator

Słowa kluczowe:

fizyka chmur, turbulencja, wciaganie masy, mieszanie jednorodne i niejednorodne


Back