IGFProjekt

EUFAR - European Fleet for Airborne Research in Environmental and Geoscience

European Commission, 7th Framework Programme
Kontrakt: Grant agreement 312609


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 8 października 2008 - 30 września 2013

mgr Jacek Kopeć Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu


Cofnij