IGFProjekt

EUFAR - European Fleet for Airborne Research in Environmental and Geoscience

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 8 października 2008 - 30 września 2013

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Commission
7th Framework Programme
- Grant agreement 312609
mgr Jacek Kopeć Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu

-

Cofnij