IGFProjekt

Satellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA)

European Space Agency (ESA-ESRIN), .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 20 maja 2016 - 31 października 2019

dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr Olga Zawadzka-Mańko Główny wykonawca
dr hab. Krzysztof Markowicz Współwykonawca

Koordynator projektu:

Dr Kerstin Stebel, Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norwegia

Ogólnym celem projektu SAMIRA jest poprawa monitorowania jakości powietrza na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez synergetyczne wykorzystanie danych z obecnych i nadchodzących satelitów, tradycyjnie wykorzystywanych sieci monitorowania jakości powietrza in situ oraz wyniki z chemicznych modeli transportu.

WWW: https://samira.nilu.no/


Cofnij