IGFPublikacja

Wyznaczanie grubości optycznej aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Zawadzka, O., K. M. Markowicz

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana

Przeglad Geofizyczny

56 (1-2), 2011, 3-26


Cofnij