IGFProjekt

Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 30 stycznia 2013 - 29 grudnia 2018

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
SONATA BIS
- -
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu
Michał Chiliński Wykonawca
dr Olga Zawadzka-Mańko Główny wykonawca
dr hab. Iwona S. Stachlewska Główny wykonawca
mgr Dorota Gutowska Wykonawca
mgr Justyna Lisok Wykonawca

Temat badań obejmujący procesy klimatyczne z udziałem aerozoli absorbujących jest jednym z najsłabiej poznanych oddziaływań w systemie klimatycznym. Wg ostatniego raportu IPCC aerozole absorbujące mają istotne znaczenie w wielu procesach fizycznych zachodzących w atmosferze z udziałem chmur oraz na powierzchni ziemi. Z tego względu realizowany projekt jest nie tylko ważny z punktu widzenia klimatu Polski ale również zmian klimatycznych w skali globalnej. Zaproponowana metodologia badań jest nowa i względna połączenie badań eksperymentalnych z modelowaniem numerycznym przy użyciu modelu klimatu. W ramach grantu realizowane będą następujące zadania: - opracowanie metodologia wyznaczania profili pionowych własności optycznych aerozoli absorbujących w oparciu o synergię technik teledetekcyjnych oraz pomiarów in-situ prowadzonych z powierzchni ziemi oraz na pokładzie bezzałogowego samolotu badawczego - badanie wpływ aerozoli aprobujących na zmianę albeda powierzchni śniegu i wymuszanie radiacyjne - badanie własności absorbujących aerozoli pustynnych oraz wulkanicznych - badanie własności absorbujących aerozoli emitowanych podczas pożarów biomasy. - badanie struktury pionowej podczas sytuacji smogowych w rejonie aglomeracji miejskiej Warszawy oraz w terenie niezurbanizowanym - badanie wpływu aerozoli absorbujących na temperaturę powietrza na obszarze Polski.


Cofnij