IGFProjekt

Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących

Narodowe Centrum Nauki, SONATA BIS


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 30 stycznia 2013 - 29 grudnia 2018

dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu
Michał Chiliński Wykonawca
dr Olga Zawadzka Główny wykonawca
dr hab. Iwona S. Stachlewska Główny wykonawca
mgr Dorota Gutowska Wykonawca
mgr Justyna Lisok Wykonawca

Temat badań obejmujący procesy klimatyczne z udziałem aerozoli absorbujących jest jednym z najsłabiej poznanych oddziaływań w systemie klimatycznym. Wg ostatniego raportu IPCC aerozole absorbujące mają istotne znaczenie w wielu procesach fizycznych zachodzących w atmosferze z udziałem chmur oraz na powierzchni ziemi. Z tego względu realizowany projekt jest nie tylko ważny z punktu widzenia klimatu Polski ale również zmian klimatycznych w skali globalnej. Zaproponowana metodologia badań jest nowa i względna połączenie badań eksperymentalnych z modelowaniem numerycznym przy użyciu modelu klimatu. W ramach grantu realizowane będą następujące zadania: - opracowanie metodologia wyznaczania profili pionowych własności optycznych aerozoli absorbujących w oparciu o synergię technik teledetekcyjnych oraz pomiarów in-situ prowadzonych z powierzchni ziemi oraz na pokładzie bezzałogowego samolotu badawczego - badanie wpływ aerozoli aprobujących na zmianę albeda powierzchni śniegu i wymuszanie radiacyjne - badanie własności absorbujących aerozoli pustynnych oraz wulkanicznych - badanie własności absorbujących aerozoli emitowanych podczas pożarów biomasy. - badanie struktury pionowej podczas sytuacji smogowych w rejonie aglomeracji miejskiej Warszawy oraz w terenie niezurbanizowanym - badanie wpływu aerozoli absorbujących na temperaturę powietrza na obszarze Polski.


Cofnij