IGF


Grzegorz Florczyk
 
mgr inż. Grzegorz Florczyk
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
gflorczyk@fuw.edu.pl

Projekt badawczy