IGFmgr inż. Grzegorz Florczyk

Grzegorz Florczyk  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
Grzegorz.Florczyk@fuw.edu.pl