IGF


Katarzyna Nurowska
 
mgr Katarzyna Nurowska
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.50
+48 22 55 32 050
Katarzyna.Nurowska@fuw.edu.pl

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski / studia doktoranckie

10.2021 ― OBECNIE, WARSZAWA, POLSKA

Studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, specjalność Nauki o Ziemi.

Uniwersytet Warszawski / magister fizyki

10.2012 ― 10.2014, WARSZAWA, POLSKA

Specjalizacja geofizyka (fizyka atmosfery), Wydział Fizyki.

Praca magisterska: Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami.

Promotorzy: prof. Szymon Malinowski, dr Zbigniew Piotrowski.

Uniwersytet Warszawski / licencjat z fizyki

10.2009 ― 09.2012, WARSZAWA, POLSKA

Tytuł licencjata (suma cum laude) z fizyki, Wydział Fizyki.

Praca licencjacka: Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa - analiza danych pomiarowych.

Promotor: prof. Szymon Malinowski.

 

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

Pobyt w National Center of Atmospheric Research

14.02.2014 ― 12.05.2014; BOULDER, COLORADO, USA

Wyjazd naukowy w ramach projektu „Towards peta-scale numerical weather prediction for Europe”.

Współpraca naukowa

Modelowanie wiatru halnego w Tatrach

2012 ― 20214, WARSZAWA, POLSKA

Projekt „Towards peta-scale numerical weather prediction for Europe”, kierownik projektu: dr Zbigniew Piotrowski.

Współpraca naukowa z prof. Szymonem Malinowskim

2011 ― 2013, WARSZAWA, POLSKA

Analiza danych z kampanii POST (Physics of Stratocumulus Top).

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

KONFERENCJE

11th International Aerosol Conference

04 09.09.2022, ATHENS, GREECE

"Applicability of the low-cost optical particle counter OPC-N3 for fog microphysical measurements.” ― K. Nurowska, M. Mohammadi, S. P. Malinowski, K. Markowicz

 

International Radiation Symposium 2022

03 08.07.2022, THESSALONIKI, GREECE

  • “Applicability of the low-cost optical particle counter OPC-N3 for fog microphysical measurements.” ― poster,K. Nurowska, M. Mohammadi, S. P. Malinowski, K. Markowicz

  • “Vertical profiling of aerosols with drones, cable cars and skyscrapers”― presentation, M. T. Chiliński, K. Markowicz, K. Nurowska

  • “Measurements of fog and smog microphysics, optical, and radiative properties on board of UAV and tethered balloon.” ― presentation, K. Markowicz, K. Nurowska, M. T. Chiliński and G. Florczyk

EGU General Assembly 2021

10 30.04.2021, e-conference

"Determination of hygroscopic aerosol growth based on the OPC-N3 counter" ― vIPCO prezentacja,  K. Nurowska, G. Florczyk, A. Han, M. T. Chiliński, and K. M. Markowicz

 

IV e-Konferencja sieci badawczej Poland-AOD pt. Rola aerozolu w procesach klimatycznych / prezentacja

3  ― 4.12.2020, WARSZAWA, POLSKA

„Wyznaczenie wzrostu higroskopijnego aerozolu w oparciu o licznik OPC-N3”― K. Nurowska, G. Florczyk, A. Han, M.T. Chiliński, K. M. Markowicz

13th EMS Annual Meeting & 22th European Conference on Applications of Meteorology ECAM

09  ― 13.09.2013, READIG, GREAT BRITAIN

  • “High resolution modeling of strong winds over Tatra mountain range” ― poster, Z.P. Piotrowski, K. Nurowska, S.P. Malinowski

  • Physics of Stratocumulus Top: turbulence characteristics”― prezentacja, I. Jen - La Plante, S.P. Malinowski, K. Nurowska, M.K. Kopeć

  • “Physics of Stratocumulus Top: comparison of large eddy simulations of ”non-classical” stratocumulus with airborne measurements” ― poster, M.K. Kopeć, S.P. Malinowski, I. Jen-La Plante, K. Nurowska, Z.P. Piotrowski

International Conference on Alpine Meteorology / poster

3  ― 7.062013, KRANJSKA GORA, SŁOWENIA

„Very high resolution idealized simulations of foehn wind conditions in Tatra mountains”― poster, K. Nurowska, S. P. Malinowski, Z. P. Piotrowski

VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA / prezentacja

8  ― 11.05.2013,  WARSZAWA, POLSKA

„Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa – analiza danych pomiarowych” ― K. Nurowska

12th EMS Annual Meeting  & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC) / prezentacja

10  ― 14.09.2012,   ŁÓDŹ, POLSKA

„Physics of Stratocumulus Top - high resolution  observations of entrainment and mixing” ― S.P. Malinowski, M.K. Kopeć, K.E. Haman, W. Kumala, K. Nurowska, and H. Gerber

16th International Conference on Clouds and Precipitation / poster

30.07  ― 03.08.2012, LIPSK, NIEMCY

„Turbulent inversion and entrainment into  stratocumulus topped boundary layer” ― S. P. Malinowski, M. K. Kopeć, W. Kumala, K. Nurowska, H. Gerber, D. Khelif

13 European Turbulece Conference oraz Turbulence - the Historical Perspective / wolontariusz

12  ― 17.09.2011, WARSZAWA, POLSKA

 

SZKOŁY LETNIE I SZKOLENIA

Institute for Atmospheric and Earth System Research / zdalna szkoła letnia

03 ― 10.05.2021, UNIWERSYTET W HELSINKACH, FINLANDIA

Udział w szkole letniej ”ATM319: Atmospheric observations of aerosols, clouds and reactive trace gases”.

Akademia UAV / kurs lotniczy VLOS

22 ― 25.10..2020, WARSZAWA, POLSKA

Szkolenie lotnicze VLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku do 5kg

Ecole de Physique / szkoła letnia

24.06 ― 05.07.2013,LES HOUCHES, FRANCJA

Udział w szkole letniej ”Clouds and Climate”.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego / szkolenia

  • 04 ― 05.2012, WARSZAWA, POLSKA

   Zaawansowana wizualizacja naukowa w programie VisNow.

  • 10.04.2013, WARSZAWA, POLSKA

   Wprowadzenie do OpenMP.

  • 20.02.2013, WARSZAWA, POLSKA

   Wprowadzenie do obliczeń na superkomputerach w ICM.

 

8th International Cloud Modeling Workshop / szkoła letnia

23 ― 27.07.2012, WARSZAWA, POLSKA

 

 

Stypendia

Stypendium naukowe / Narodowe Centrum Nauki

01.05.2021 ― 30.04.2022

Stypendium naukowe w projekcie badawczym OPUS „Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły”.

Stypendium naukowe / Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

2012 ― 2014

Stypendium naukowe w Programie HOMING PLUS, Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach projektu projektu „Towards peta-scale numerical weather prediction for Europe”.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

2013 ― 2014

Stypendium Rektora / Uniwersytet Warszawski

2009 ― 2014

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Dydaktyka

Informacja Obrazowa 2023 Semestr zimowy

Analiza Informacji Meteorologicznych 2021 Semestr Letni


Popularyzacja nauki

05.2017 ― 03.2019 Centrum Nauki Kopernik

  • popularyzacja nauki

  • prowadzenie zajęć w Laboratorium Fizycznym CNK

  • wyjazdy z wystawą mobilną na terenie całej Polski

  • prowadzenie pokazów naukowych i spektakli Teatru Wysokich Napięć w budynku CNK

  • prowadzenie warsztatów w przestrzeni CNK

XVII Piknik Naukowy w Warszawie

XIV Festiwalu Nauki w Warszawie

Inne

Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO / VLOS UAV<5kg

Projekt badawczy