IGFmgr Katarzyna Nurowska

Katarzyna Nurowska  
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.50
+48 22 55 32 050
Katarzyna.Nurowska@fuw.edu.pl