IGFProjekt

ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project

European Commission, HORIZON 2020


Typ projektu: Projekt badawczo i organizacyjny

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2019

dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu

Koordynator projektu:

Dr Sanna Sorvari, Finnish Meteorological Institute, Finlandia

Pan-Europejska Infrastruktura Badawcza ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure, konsoliduje działania partnerów z Europy w zakresie zintegrowanych obserwacji aerozoli, chmur i gazów śladowych, w celu lepszego poznania rządzących nimi procesów atmosferycznych oraz w celu świadczenia usług do szeroko rozumianych grup użytkowników.


Cofnij