IGFProjekt

ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project

Typ projektu: Projekt badawczo-organizacyjny
Okres realizacji: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2019

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
European Commission
HORIZON 2020
- -
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator na UW

Koordynator projektu: Dr Sanna Sorvari, Finnish Meteorological Institute, Finlandia

Pan-Europejska Infrastruktura Badawcza ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure, konsoliduje działania partnerów z Europy w zakresie zintegrowanych obserwacji aerozoli, chmur i gazów śladowych, w celu lepszego poznania rządzących nimi procesów atmosferycznych oraz w celu świadczenia usług do szeroko rozumianych grup użytkowników.


Cofnij