IGFPublikacja

Modeling and observations of infrared radiative forcing during ACE-Asia

Markowicz, K.M., P. J. Flatau, A. M. Vogelmann, P. K. Quinn, D. Bates

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Quartely Journal of the Royal Meteorological Society

129(594), 2003, 2927-2947

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij