IGFPublikacja

A Multiyear Analysis of Aerosol Optical Thickness over Europe and Central Poland Using NAAPS Model Simulation

Maciszewska A., Markowicz K., Witek M.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Acta Geophysica

58(6), 2010, 1147-1163

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA

Maciszewska, A. K. Markowicz, M. Witek, 2010: A Multiyear Analysis of Aerosol Optical Thickness over Europe and Central Poland Using NAAPS Model Simulation.


Cofnij