IGFPublikacja

Multiwavelength micropulse lidar for atmospheric aerosol investigation

Posyniak, M., Stacewicz, T., Miernecki, M., Jagodnicka, A.K., Malinowski S.P.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Optica Applicata

40, 2010, 623-632

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij