IGFPublikacja

Saharan aerosol sensed over Warsaw by depolarization lidar

Kardaś, A.E, Markowicz, K.M.,  Stelmaszczyk, K., Karasinski, G., Malinowski, S.P., Stacewicz, T., Woeste, L., Hochhertz, C.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Optica Applicata

40, 2010, 219-237

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFA


Cofnij