IGFdr hab. Rafał Kotyński

Rafał Kotyński
 
Z-ca dyrektora IGF
profesor ucz.
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.20
+48 22 55 32 020
rafal.kotynski@igf.fuw.edu.pl
rafalk@fuw.edu.pl

Dydaktyka

 • Fotonika (sem. zim)
 • Metody obliczeniowe mikrooptyki i fotoniki (sem. letn.)
 • III Pracownia fotoniki, Pracownia specjalistyczna fotoniki, Proseminarium fotoniki (sem. letn.), seminarium fotoniki (sem. zim) - koordynacja, wspólnie z drem Piotrem Wróblem

Stopnie i tytuły

 • 2012 - habilitacja w dziedzinie nauk fizycznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Tytuł rozprawy:
  Nadrozdzielcze soczewki płaskie
 • 2000 - doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: optyka
  Tytuł pracy
  : Pattern Recognition Algorithms for Coherent Optical Correlators (Algorytmy rozpoznawania obrazów przeznaczone dla koherentnych korelatorów optycznych)

Pełnione funkcje

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Geofizyki

Promotor prac doktorskich

 • Marcin Stolarek, Elementy dyfrakcyjne, refrakcyjne i absorpcyjne oparte na podfalowych periodycznych strukturach metalicznych, Wydział Fizyki UW, 2017
 • Anna Pastuszczak, Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych, Wydział Fizyki UW, 2014

 

Recenzent prac doktorskich

 • Marcin Gębski, "High refractive index VCSELs," Wydział Fizyki technicznej, Informatyki i Matematyki stosowanej Politechniki Łódzkiej, 2017
 • David Pastor Calle, "Image Formation with Plasmonic Nanostructures," Uniwersytet w Walencji, 2015

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo i organizacyjny

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Licencjacka