IGFProjekt

Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Optyki Informacyjnej

Realizacja projektu: 29 marca 2007 - 28 marca 2009

dr hab. Rafał Kotyński Kierownik projektu
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca
dr inż. Anna Pastuszczak Wykonawca
dr hab. Jacek Pniewski Wykonawca

Współwykonawcy:

<p>dr hab. Rafał Kasztelanic</p>


Cofnij