IGFProjekt

Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 29 marca 2007 - 28 marca 2009

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
dr hab. Rafał Kotyński Kierownik projektu
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca
dr inż. Anna Pastuszczak Wykonawca
dr hab. Jacek Pniewski Wykonawca

Współwykonawcy:

<p>dr hab. Rafał Kasztelanic</p>

-

Cofnij