IGFProject

Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Information Optics Department

Project realisation: March 29, 2007 - March 28, 2009

dr hab. Rafał Kotyński Project leader
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Investigator
dr inż. Anna Pastuszczak Investigator
dr hab. Jacek Pniewski Investigator

Co-contractors:

<p>dr hab. Rafał Kasztelanic</p>


Back