IGFPraca licencjacka

Obrazowanie z oszczędnym próbkowaniem wykorzystującym detektory punktowe

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Michał Mikołajczyk

dr hab. Rafał Kotyński

Wydział Fizyki UW

2015

W tej pracy czytelnik najpierw zostaje zapoznany z teorią oszczędnego próbkowania, następnie z motywacją, jaka może stać za jej wykorzystywaniem. Dalej następuje opis przygotowania do eksperymentu: zestawienie układu pomiarowego, wybór baz pomiaru i rekonstrukcji obrazu. Potem przedstawiam wyniki pomiaru, wynikające z nich wnioski na temat oszczędnego próbkowania, w szczególności jaka była rola szumu w pomiarze i co można zrobić by ten szum ograniczyć.


Cofnij