IGFPraca magisterska

Badanie optoelektronicznych właściwości ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem skoncentrowanego oświetlenia

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Czajkowski

dr hab. Rafał Kotyński, współpromotor: prof. dr Martina Schmid

Wydział Fizyki UW

2016

Praca dotyczy charakteryzacji optoelektronicznych właściwości ogniw typu CIGSe oświetlonych światłem skoncentrowanym. Głównym celem było zaprojektowanie, konstrukcja oraz kalibracja układu optycznego zawierającego laser generujący superkontinuum. Aby otrzymać dobrze zdefiniowane warunki pomiaru, badano widmo oraz rozkład gęstości mocy światła padającego na ogniwo w funkcji parametrów lasera. Kontrola natężenia światła bez zmiany jego widma jest możliwa dzięki zastosowaniu filtrów neutralnych składających się z cienkich warstw szkła, których właściwości zostały zbadane w pracy. Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych oraz wydajności kwantowych umożliwiają analizę wpływu widma, mocy i częstotliwości powtarzania impulsu laserowego na właściwości ogniw fotowoltaicznych oświetlonych przy użyciu superkontinuum.


Cofnij